Invitatie oferta pentru achizitia Servicii paza obiective DSPJ Constanta

Formulare

anut invitatie serv paza

Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta, Str.Nicolae Iorga nr 89 tel 0241/481.609. Fax 0241/481.641, va invita să transmiteti oferta Dvs.de pret în lei, pentru achiziţia de:

Servicii paza obiective DSPJ Constanta - cod CPV -79713000-5 „ Servicii de pază ”

Oferta de pret va fi insotita de urmatoarele formulare :

  • Formular 1 – FISA DE PREZENTARE
  • Certificat de inregistrare
  • Formular 2 – DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
  • Formular 3 – DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
  • Formular 4 – DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART 181

PROCEDURA DE ACHIZITIE – Anexa 2B ( OUG 34 / 2006 )

Criteriul de selecţie al ofertanţilor: oferta cu preţul cel mai mic cu îndeplinirea cerinţelor prevazute in caietul de sarcini.

Data limita de transmitere: in 24 de ore de la primirea invitatiei.

Locul transmiterii ofertei : sediul DSPJ Constanta Str.Nicolae Iorga nr 89, fax: 0241/481641.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate, în scris, la sediul unitaţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Persoana de contact: Serv .Achizitii :Ciorbaru Daniela: tel 0241/481609; 0728 111 950