Acces la informații de interes public
"Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României."

extras din:
LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare


Pentru o colaborare mai bună, în conformitate cu Hotararea Nr.124 din 7 februarie 2002  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificarile ci completarile ulterioare, in subsolul paginii, in lista de fisiere atasate, vă punem la dispoziţie următoarele formulare:

- Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001

- Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa 1 ; 2 (refuz si netrimitere in termen legal)

- Lista cuprinzand documentele de interes public si lista cu documentele produse / gestionate de institutie

- Cerere acreditare ziaristi si institutii de presa solicitante

După completare, formularul pentru solicitare in baza Legii 544/2001 se poate trimite prin fax la nr: 0241/480946 sau la  adresa de e-mail relatii.publice@dspct.ro , tel:0241/480 939 sau 0241/480 940, ori se poate depune la Registratura Generala a Directiei de Sanatate Publica Judetului Constanta, cu  sediul in municipiul Constanta, Str. Aleea Lacramioarei nr.1 .

Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

Inspector Superior  Verioti Cherata/ 
Compartiment Relatii cu Publicul;  tel. 0241/480948, fax 0241/480946,

e-mail relatii.publice@dspct.ro

Relatii cu presa/mass-media: persoana desemnata  - Purtator de Cuvant Dr. Popescu Lotita , tel. mobil 0728111974

Documente disponibile pentru descărcare:

 

CERERE TIP SOLICITARE INFORMATII LG.544/2001

RECLAMATIE ADMINISTRATIVA(1) LEGEA 544/2001

RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (2) LEGEA 544/2001

FORMULAR ACREDITARE JURNALISTI/INSTITUTII MEDIA

LISTA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC COMUNICATE DIN OFICIU SI LA CERERE POTRIVIT ART.5,6 DIN LEGEA NR.544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

LISTA PRIVIND SERVICIILE PUBLICE FURNIZATE DE CATRE DSPJ CONSTANTA

HOTARAREA NR.123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

LEGEA NR.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Organigrama DSP

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Regulament de ordine interioară DSPJ Constanța

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

CODUL DE CONDUITA A FUNCTIONARILOR PUBLICI SI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN DSPJ CONSTANTA