Formare profesionala
Proiect: "Formare profesională pentru personalul medical și manageri din domeniul sanitar prin implementarea de noi tehnologii și actualizarea cunoștințelor în domeniul economiei sanitare"

Număr contract: POSDRU/81/3.2/S/59915