Siteul se află în curs de reorganizare
RAPOARTE DE ACTIVITATE DSPJ CONSTANTA

RAPORT JUDETEAN CALITATE APA POTABILA - JUD. CONSTANTA - AN 2018

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII 544/2001 IN ANUL 2018

RAPORT DE ACTIVITATE DSPJ CONSTANTA PENTRU ANUL 2018

RAPORT JUDETEAN - CALITATE APA POTABILA 2017

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII 544/2001 IN ANUL 2017

RAPORT DE ACTIVITATE DSPJ CONSTANTA PENTRU ANUL 2017

RAPORT JUDETEAN CALITATE APA POTABILA CONSTANTA 2016

RAPORT JUDETEAN PRIVIND CALITATEA APEI DE IMBAIERE - DSPJ CONSTANTA AN 2016

RAPORT DE EVALUARE LEGEA 544/2001 ANUL 2016

RAPORT DE ACTIVITATE DSPJ CONSTANTA PENTRU ANUL 2016

ANALIZA STARII DE SANATATE A POPULATIEI ANUL 2015 JUDETUL CONSTANTA

RAPORT DE ACTIVITATE 2015 DSPJ CTA

RAPORT DE EVALUARE LG 544/2001 IN ANUL 2015

RAPORT APA POTABILA AN 2015 JUDET CONSTANTA

RAPORT JUDETEAN CALITATEA APEI DE IMBAIERE 2015

RAPORT DE ACTIVITATE DSPJ CTA PE ANUL 2014

RAPORT CALITATEA APEI POTABILE 2014 JUDET CONSTANTA

RAPORT DE EVALUARE LG 544/2001 IN ANUL 2014

RAPORT JUDETEAN CALITATEA APEI DE IMBAIERE 2013

RAPORT JUDETEAN CALITATEA APEI POTABILE 2013

RAPORT CALITATEA APEI POTABILE JUDET CONSTANTA ANUL 2012

RAPORT CALITATEA APEI POTABILE JUDET CONSTANTA ANUL 2011

RAPORT DE ACTIVITATE DSPJ AN 2013

RAPORT IMPLEMENTARE LG.544/2001 IN ANUL 2013

RAPORT ACTIVITATE DSP 2012

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMEN TARII LEGII NR.544 IN ANUL 2012

Raport activitate DSPJ Constanta an 2011

RAPORT DE EVALUARE LEGEA 544/2011 - AN 2011

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2010

PRINCIPALELE CARACTERISTICI DEMOGRAFICE DE INTERES MEDICAL A POPULATIEI JUD.CONSTANTA

Plan de activitate Departament Sanatate Publica 2011