ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU ELIMINAREA VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR
« Înapoi la Materiale informative privind sănătatea publică

ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU ELIMINAREA
VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR

25 noiembrie 2016


La data de 25 noiembrie 2016 va fi celebrată ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU ELIMINAREA VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR. Cu această ocazie ne exprimăm sprijinul celor afectaţi de acest fenomen, precum şi atragem atenţia întregii societăţi asupra problemei şi a consecinţelor acestuia.

SCOPUL CAMPANIEI
Conştientizarea populaţiei privind violenţa asupra femeilor pentru:
 prevenirea şi stoparea acestui fenomen
 îmbunătăţirea calităţii vieţii femeilor, în mod special, cât şi a intregii societăţi prin diverse acţiuni de informare, educare, consiliere, intervenţie, schimbare şi participare activă

OBIECTIVELE CAMPANIEI
 Transmiterea către populaţie a unui mesaj care afirmă că violenţa împotriva femeii (în cadrul familial sau în relaţia de cuplu) este un comportament indezirabil, anomic şi deviant
 Informarea tinerilor cu privire la efectele negative (pe termen mediu şi lung) ale violenţei asupra femeii
 Informarea tinerilor şi femeilor cu privire la instituţiile şi organizaţiile care oferă servicii şi consultanţă pe probleme de violenţă împotriva femeii
 Promovarea unei legislaţii şi a unor practici legislative adecvate care să ofere protecţie victimelor violenţei în familie, abuzului sexual şi traficului
 Conştientizarea societăţii asupra subiectului drepturilor omului, violenţei in familie şi politicilor democratice
 Educarea intregii societăţi prin promovarea unor politici afirmative şi nondiscriminatorii pentru creşterea calităţii vieţii femeii din România
 Implicarea activă a tinerilor în acţiunile derulate, în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului.

Sloganul campaniei: STOP VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR!


LEGISLAŢIE

Comunitatea internaţională a luat o atitudine clară în faţa acestui stigmat social. În acest sens, putem menţiona următoarele hotărâri:
 Convenţia referitoare la eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeii din 1979;
 Declaraţia Naţiunilor Unite referitoare la eliminarea violenţei asupra femeii, proclamată în decembrie 1993 de către Adunarea Generală;
 Rezoluţiile din cadrul ultimului Summit Internaţional al Femeilor organizat la Beijing în septembrie 1995;
 Rezoluţia WHA49.25 a Adunării Mondiale a Sănătăţii ce declară violenţa o problemă prioritară pentru sănătatea publică, proclamată în 1996 de Organizaţia Mondială a Sănătăţii;
 Raportul Parlamentului european din iulie 1997;
 Rezoluţia Comisiei pentru Drepturile Omului a naţiunilor Unite din 1997;
 Declararea anului 1999 ca Anul european de Luptă împotriva Violenţei de Gen.
 În anul 2004, s-a adoptat Decizia nr. 803/2004/CE a Parlamentului european, prin care se aprobă Programul comunitar de acţiune (2004-2008) pentru prevenirea şi combaterea violenţei asupra minorilor, tinerilor şi femeilor, precum şi protejarea victimelor şi grupurilor în situaţii de risc (programul Daphne II), în care se stabileşte poziţia şi strategia adoptată de cetăţenii Uniunii în ceea ce priveşte această problemă.
 În data de 2 octombrie 2012 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene-C 296 E a apărut „Noul cadru al politicii UE de combatere a violenţei împotriva femeilor- Rezoluţia Parlamentului European din 5 aprilie 2011”, referitoare la priorităţile şi structura unui nou cadru al politicii UE de combaterea violenţei împotriva femeilor. (http://eurlex.europa.eu
 La data de 22 mai 2013, Parlamentul European a votat un memo al Comisiei Europene prin care sunt propuse o serie de măsuri menite să stabilească cadrul legal al drepturilor şi protecţia victimelor violenţei domestice în Uniunea Europeană. Conform noii reglementări, victimele violenţei domestice vor putea folosi ordinul de restricţie obţinut în ţara lor, oriunde în interiorul UE, având asigurată protecţia.
 La 27 iunie 2014, România a semnat “Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeii şi a violenţei domestice”.
La nivel naţional reglementările în domeniu sunt următoarele:
 Legea 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 Hotărârea de Guvern 1624 din 23 decembrie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei
 Hotărârea de Guvern 686 din 12 iulie 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie
 Hotărârea de Guvern 197 din 9 februarie 2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe, cu modificările şi completările ulterioare
 Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie
 Ordinul 384 din 12 iulie 2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie
 Ordinul 385 din 21 iulie 2004 privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 Legea 396 din 30 octombrie 2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
 Legea 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 Legea 682/2002 privind protecţia martorilor
 Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
 Legea 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială
 Ordonanţa 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare
 Legea nr. 497 din 28/12/2006 pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua împotriva violenţei asupra copilului în România
 Legii 25 din 2012 (Legea 217 din 2003 revizuită) privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 HG 1156 /2012 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei in familie pentru perioada 2013-2017 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei in familie pentru perioada 2013-2017
 Legea nr. 30/2016- România a ratificat Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice – Convenția de la Istanbul la 11 mai 2011, care impune statelor măsuri concrete de prevenire și de protecție.