Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice (ZEIA) 18 noiembrie 2016
« Înapoi la Materiale informative privind sănătatea publică

Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice (ZEIA)
18 noiembrie 2016DSPJ Constanta desfasoara campania anuala de informare privind antibioticele, un eveniment anual desfăşurat sub coordonarea Centrului European pentru Controlul Bolilor (ECDC), ţintind rezistenţa la antimicrobiene (RAM) – inamic al sănătăţii publice mondiale de o virulenţă ce a justificat o reuniune specială în cadrul recentei Adunări Generale ONU. Într-adevăr, necontracarată azi, prin politici ferme la nivel comunitar (medicina de familie) şi spitalicesc, tendinţa actuală RAM va atrage 10 milioane decese în 2050.

Anul acesta sloganul este:
“Cod roşu privind antibioticele: informare publică, prescriere prudenţă, igienă riguroasă în spitale!”, iar ZEIA 2016 are ca temă “Dezvoltarea multi-rezistenţei la bacterii - ameninţare gravă pentru siguranţa & viaţa pacienţilor”.

Scopul specific ZEIA 2016 este sporirea conştientizării specialiştilor privind amplificarea RAM în urma abuzului în prescrierea şi consumul de antibiotice. Aşa cum se prezintă astăzi, RAM creează perspectiva sumbră a unei lumi în care viaţa pacienţilor ar putea fi pusă în pericol de infecţii, altădată banale, cu bacterii ce nu vor mai putea fi anihilate de antibioticele disponibile.
În acelaşi timp, ZEIA 2016 focalizează pe informarea publicului larg în privinţa mijloacelor de apărare aflate la îndemâna sa în faţa ameninţării RAM: aprofundarea informării privind indicaţiile antibioticelor şi evitarea recurgerii necontrolate la acestea.
*
În Europa, dinamica RAM în intervalul 2011 – 2014 (cele mai noi date) a continuat să fie foarte îngrijorătoare, cu rezistenţa multiplă la antibiotice semnificativ crescută pentru 3 dintre cele 5 tulpini de bacterii supravegheate de ECDC.
În 2014 România se găsea printre ţările cele mai vulnerabile în privinţa RAM, cu creşteri semnificative în intervalul 2011-2014 pentru 2 tulpini bacteriene, situaţie staţionară la nivel înalt pentru o tulpină şi pe poziţii dintre cele mai defavorabile pentru alte 2 tulpini între ţările raportoare către ECDC.
În euro-context, consumul de antibiotice în România se găsea, de asemenea, într-o situaţie critică, pe locul 29 cel mai defavorabil din 30 ţări raportoare în 2014.

Planul OMS privind combaterea RAM
Prima sesizată de această situaţie îngrijorătoare, Adunarea Mondială a Sănătăţii din aprilie 2015 a fixat obiectivele cunoscute ale Planului OMS privind RAM, anume [1]:
- creşterea gradului de conştientizare şi de înţelegere a fenomenului rezistenţei la antimicrobiene în rândul decidenţilor şi al specialiştilor din sănătate;
- sprijin susţinut pentru mecanismele de supraveghere şi cercetare în domeniul RAM;
- reducerea surselor/circumstanţelor care conduc la infecţii;
- încurajarea şi monitorizarea utilizării raţionale a antibioticelor necesare în medicina umană şi veterinară;
- stimularea investiţiilor în dezvoltarea de noi antimicrobiene, metode de diagnostic şi vaccinuri.