22 MARTIE 2013 ZIUA MONDIALA A APEI
« Înapoi la Materiale informative privind sănătatea publică

22 MARTIE 2013

ZIUA MONDIALA A APEI

Tema:
Colaborarea globală pentru apă - un imperativ de stringentă actualitate.

Scop:
Sensibilizarea națiunilor în privința gestionării durabile a resurselor de apă, având ca element central colaborarea internațională.

Slogan:
Apa înseamnă viață. Să o prețuim și să o gestionăm în mod responsabil, ÎMPREUNĂ.

Obiective:
 Mai buna înțelegere a rolului apei ca resursă vitală pentru viață și dezvoltare.

 Informarea privind situația actuală şi de perspectivă în privința resurselor de apă.

 Conștientizarea autorităților și a publicului privind colaborarea în problematica apei: obstacole și beneficii.

 Elaborarea de planuri de acțiune locale pentru folosirea mai eficientă a resurselor de apă.

Perioada de derulare:
 Săptămâna premergătoare şi vineri 22 martie 2013

este un eveniment desfăşurat sub auspiciile comune UN Water şi UNESCO

Mesaje cheie:

 Apa, indispensabilă vieții sub toate aspectele, este o resursă
regenerabilă, dar finită.

 Populația lumii este în continuă creştere: resursele de apă constante
sau în descreştere pentru unele zone pot deveni insuficiente.

 Evitarea penuriei de apă cere măsuri urgente: colaborare la toate
nivelurile (global, regional, național și local) în privința gestiunii durabile a resurselor disponibile și economisirea apei începând cu marii
consumatori (70% din resursele de apă ale lumii sunt absorbite de agricultură).

 Reducerea pierderilor de apă în reţelele de distribuţie trebuie să devină o preocupare centrală pe plan local.

DSPJ a desfasurat activitati de Educatie pentru Sanatate privind importanta apei - in institutiile de invatamant, in colaborare cu ISJ Constanta.


Dr. Loti Popescu
Master European Promovarea Sanatatii si Educatie pentru Sanatate
Coordonator PN V
DSPJ Constanta