SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A VACCINĂRII 23–29 aprilie 2018 ANALIZĂ DE SITUAŢIE
« Înapoi la Materiale informative privind sănătatea publică

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A VACCINĂRII

23–29 aprilie 2018
ANALIZĂ DE SITUAŢIE


Vaccinarea reprezintăacțiuneaprin care oameniipot deveinimuni la boală.
Vaccinareasalveazămilioane de viețișieste universal recunoscutăca una din celemai de succesșimaicost-eficienteintervenții de sănătatepublică,disponibile la oraactuală.
Vaccinarea,una din celemaiimportantemăsurimedicale ale secolului 20,reprezintă instrumentul de bazăpentruprevenireaprimară a bolilor. Datorităvaccinăriipescarălargă a fosteradicatăvariola, Europa a devenit o regiunefărăpoliomielitășimultealtebolisuntaproape eliminate.
Vaccinurilesuntceamaibunăapărarepe care o avemîmpotrivabolilorcontagioaseprevenibile, graveșiuneorimortale.
Înprezent, maimult de 100 milioane de copiisuntvaccinațianualîmpotrivabolilor, cum sunt: difteria, tetanosul, tuseaconvulsivă, tuberculoza, poliomielita, rujeolașihepatita B. Pe plan mondial, vaccinareaprevineanual 2,5 milioanedeceseși reduce costuriletratamentului specific de boală.
Cu toateacestea, înlumesuntmaimult de 19 milioanecopiinevaccinațisauinsuficientvaccinați, aflați la risc de bolipotențial fatale: 1 din 10 din aceșticopii nu a primitniciodatăvreunvaccinșiprobabil, nu a fostniciodatăvăzut de sistemul medical.

Declinul universal al încrederii publice în vaccinare este o cauză de îngrijorare și o provocare majoră pentru experții din Sănătate Publică. Scepticismul legat de intervențiile de vaccinare se referă la întârziere în acceptare sau chiar la refuzul vaccinărilor, în ciuda existenței și funcționării acestor servicii medicale.
Factoriiimplicațiinclud: o acceptarescăzută a unorriscuriminime, lipsa de informațiisolide, diferențeînabordarea de evaluareșiimplementare de vaccinurinoi, controversele din mediași propaganda.
Europa se confruntă cu epidemii de rujeolă, înunelețări, din cauzaneîncrederiiînvaccinare.
Mai grav,dinEuropa se exportărujeolăcătrealtepărți ale lumii.
Unelețăridin UniuneaEuropeanăsunt la risc de epidemie de poliomielită, situație care amenințăstatutulregiuniide“poliofree”șisaboteazăinițiativaglobală de eradicare a poliomielitei.
Acoperireavaccinalăîngripa de sezon, înmajoritateațăriloreuropene, este cu multmaimicădecâtțintaacceptată de 75% pentruvârstnici, cu toatecăaceastăintervenție de sănătatepublicăprevineînjur de 37000 deceseînUniuneaEuropeană, înfiecare an.
Comisia Europeană întărește sprijinul acordat eforturilor de îmbunătățire a acoperirilor vaccinalenaționale, prin pregătirea acțiunii “Joint Action” pentru Vaccinare, 2018-2020, proiect cofinanțat prin Programul de Sănătate. România este partener UE-JAV, prin Institutul Național de Sănătate Publică.

Pe teritoriul Europei, în perioada 23-29 aprilie 2018, se celebrează ”Săptămâna Europeană a Vaccinării” (SEV), parte integrantă a campaniei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) -”Săptămâna Mondială a Vaccinării”.”Săptămâna Mondială a Vaccinării” are scopul de a sublinia necesitatea de acțiuni COLECTIVE, pentru a garanta că fiecare persoană este protejată de bolile prevenibile prin vaccinare.
Tema din anul 2018“Să ne protejămîmpreună, #Vaccinurilesunt benefice”,încurajeazăoamenii, de la donator la publicullargpentruprogresîneforturile de creștere a acopeririivaccinalepentruBINELECOMUN.Pentruacest bine comun, guverneletrebuiesăinvesteascăîneforturile de vaccinare, acțiunile de promovare a sănătățiisăpunăaccentulpevaccinareșioameniitrebuiesă se vaccineze.
Obiectivul”Săptămâna Mondială a Vaccinării” 2018 este de a impulsiona o acțiuneglobalămaiamplăpentruvaccinare, cu un centru de atracție special pepromovarearoluluipe care fiecareîlpoateaveaînacestefortcomun, de la donatori la indivizi.
Ca parte a Campaniei 2018, OMS șipartenerii au obiectivele:
- De a subliniaimportanțavaccinăriiși lacunele în acoperirea vaccinală
- De a subliniavaloareavaccinurilorșiimportanțainvestițieiîneforturilenaționale de vaccinare
- De a subliniamodurileprin care fiecarepoateșitrebuiesăparticipe la progresulvaccinării.
Această campanie subliniază rolul important al vaccinării în eforturile regionale și globale de promovare a sănătății pe tot parcursul vieții, așa cum se prevede în Planul European de Acțiune pentru Vaccinare, Politica europeană pentru sănătate ”Sănătate 2020”, Planul Global de Acțiune pentru Vaccinare și Agenda 2030 pentru o dezvoltare durabilă.
Planul Global de AcțiunepentruVaccinare (PGAV), ratificat de 194 State Membre la ConferințaMondialăpentruSănătate, înlunamai 2012 – urmăreșteprevenirea de milioanedeceseprinboliprevenibileprinvaccinarepânăînanul 2020, prinintermediulaccesului universal la imunizare.
Înciudaîmbunătățirilor din unelețăriși o ratăglobalăsolidă de introducere de vaccinurinoi, toatețintele din PGAV pentrueliminareabolilor, inclusivrujeola, rubeolașitetanosulmaternși neonatal, suntîntârziate.Pentrusupraviețuireaoricăreipersoane, de oriundeînlume, țăriletrebuiesăfacămaimulteeforturiconcertate de atingere a țintelor PGAV pânăîn 2020.
Biroul Regional OMS pentru Europa va canaliza atenția asupra importanței vaccinării, atât ca un drept personal cât și ca o responsabilitate colectivă.SEV promovează mesajul de bază că vaccinarea este vitală pentru prevenirea bolilor și protejarea vieții. Scopul SEV este de creștere a acoperirii vaccinale, prin atragerea atenției populației asupra importanței vaccinării: părinți și îngrijitori, profesioniști din domeniul medical, decidenți, politicieni și media.
OMS Europa conduce și coordonează SEV, iar toate Statele Membre din Regiunea OMS Europa sunt invitate să participe. Partenerii din Regiune și cei naționali, inclusiv UNICEF (United Nations Children's Fund) și ECDC ( European Centre for Disease Prevention and Control), sprijină implementarea campaniei. SEV beneficiază și de sprijinul național la nivel înalt, cum sunt miniștri, ambasadori și alți susținători distinși.
De ce acțiunea de vaccinare este acum mai importantă ca oricând?
Creșterea accesului la vaccinare este de o importanță crucială pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (Sustainable Development Goals) ale Națiunilor Unite. Obiectivul 3 Sănătate și Bunăstare se referă la: Asigurarea de vieți sănătoase și promovarea stării de bine pentru TOȚI la TOATE vârstele (SDG obiective 3.3 si 3.b – sisteme de vaccinare)
Vaccinarea de rutină reprezintă “piatra-de-temelie” a asistenței medicale primare.
Această intervenție furnizează punctul de plecare pentru îngrijirea sănătății la începutul vieții și oferă din start fiecărui copil ȘANSA unei vieți sănătoase.
Intervențiile de vaccinare reprezintă și strategia fundamentală pentru alte priorități din domeniul sănătății, de la controlul hepatitelor virale, la combaterea rezistenței microbiene, până la furnizarea unei stări bune de sănătate pentru adolescent și o mai bună asistență medicală acordată gravidei și nou-născutului.
Sprijinul politic puternic în favoarea vaccinării trebuie menținut, alfel regiunea riscă reapariția unor boli foarte contagioase, care au ca efect îmbolnăviri, invaliditate și decese, precum și plasarea unei poveri considerabile atât asupra sistemelor de sănătate, cât și a părinților.