PREVENIREA TUBERCULOZEI
« Înapoi la Materiale informative privind sănătatea publică

PREVENIREA TUBERCULOZEI


În România, tuberculoza constituie una din problemele prioritare de sănătate publică, iar Strategia Naţională de Control al Tuberculozei, are la bază direcţiile şi coordonatele stabilite de către Planul Global OMS de stopare a Tuberculozei până în 2015 şi după. Obiectivul major al Programului îl constituie oprirea cât mai rapidă a răspândirii infecţiei în rândul populaţiei, prin diagnosticarea cât mai promptă a tuberculozei la persoana simptomatică şi tratarea ei până la vindecare. România continuă Programul Naţional de Control al Tuberculozei aliniindu-se obiectivelor şi strategiei OMS şi Stop TB.
Guvernul a aprobat Strategia Națională de Control al Tuberculozei pentru perioada 2015-2020. Scopul principal este cel de reducerea incidenței și mortalității provocate de tuberculoză, prin asigurarea serviciilor de prevenire, depistare, tratare și creștere a aderenței la tratament, în conformitate cu recomandările OMS . Cu toate progresele înregistrate în ultimii 12 ani, România este țara Uniunii Europene cu cea mai mare incidență a tuberculozei (de 4 ori peste media UE), având una dintre cele mai mici rate de vindecare și, corelativ, prezentând o creștere anuală a rezervorului de pacienți infecțioși. Strategia își propune ca obiectiv final asigurarea condițiilor petru eliminarea tuberculozei ca problemă de sănătate publică în România, până în 2050.România are o rată a mortalității prin tuberculoză de 6,4% la fiecare 100.000 de locuitori, peste media europeană de 5,3%,clasându-se pe locul 6 în Europa la acest capitol din 17 țări europene, conform ultimelor date ale INSP-CNSISP.
Numărul cazurilor noi de TBC a fost în 2014 de 12.498 (62,7%ooo). Conform Buletinului Informativ al Institutului Național de Sănătate Publică, in 2014 erau in evidenta 14.938 bolnavi de tuberculoză (74,5%ooo).
În 2014 s-au înregistrat 1.125 cazuri de deces prin tuberculoză (dintre care 876 bărbați și 249 femei) (12).Raportat la localizarea tuberculozei, aparatul respirator a reprezentat 92,0% din bolnavii de TBC noi înregistraţi în timpul anului şi 96,6% din cei readmişi. Tuberculoza extrapulmonară are o rată de 8,0% din bolnavii noi înregistraţi (dintre care 13,3% tuberculoză osteo-articulară, 30,1% ganglionară, 6,3% uro-genitală şi 47,3% alte localizări) şi 3,4% din bolnavii readmişi .

Strategia Naţională de Control al Tuberculozei în România 2015-2020 :
Strategia Naţională de Control al Tuberculozei pentru perioada 2015-2020 a fost creată printr-un proces de colaborare, condus de un grup de lucru format din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Programului Naţional de Control al Tuberculozei şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), precum şi ai altor instituţii de stat şi organizaţii neguvernamentale.
Scopul strategiei este de a trasa direcţiile de acţiune privind controlul tuberculozei în funcţie de nevoile epidemiologice şi programatice din România, dar şi de a stabili ţinte naţionale pentru îmbunătăţirea performanţei programului.Ariile majore de intervenţie corespund celor şase componente ale Strategiei Stop TB:
Strategia Stop TB
1. Aplicarea DOTS de calitate la nivel naţional şi îmbunătăţirea acestuia
2. Abordarea TB/HIV, TB MDR şi a nevoilor populatiei sărace şi vulnerabile
3. Contribuţia la consolidarea sistemului sanitar
4. Creşterea implicării în controlul infecţiei TB a tuturor furnizorilor de servicii medicale
5. Încurajarea persoanelor cu TB şi a comunităţilor să lupte împotriva TB
6. Realizarea unui cadru favorabil pentru cercetare şi promovarea acesteia.

Strategia are următoarele obiective pentru următorii 5 ani (2015-2020):
• Asigurarea, până în 2020, a accesului universal la metode rapide de diagnostic pentru TB sensibilă şi pentru TB M/XDR;
• Diagnosticarea a cel puţin 85% din toate cazurile estimate de TB sensibilă şi TB MDR;
• Tratarea cu succes, până în 2020, a cel puţin 90% din cazurile noi de TB pozitivă în cultură şi a cel puţin 85% din toate retratamentele.
• Tratarea cu succes, până în 2020, a 75% din cazurile de TB MDR.
• Reducerea, până în 2020, a ratei generale a mortalităţii TB la mai puţin de 4,3 la 100 000 de locuitori.
• Nu vor mai exista familii care să se confrunte cu costuri catastrofale cauzate de TB .
• Rata de notificare a tuturor formelor de TB – confirmate bacteriologic plus cele diagnosticate clinic, cazuri noi şi retratamente –va scădea de la 73%ooo în 2013 la 46,59%ooo până în 2020.
• Îmbunătăţirea capacităţii sistemului sanitar de a control al TB.

Conform datelor OMS, România ocupă locul 6 în Europa în privința numărului de bolnavi de tuberculoză. În anul 2014 au fost tratați peste 15.300 de pacienți, peste 500 dintre aceștia fiind cazuri noi de tuberculoză multidrug-rezistentă (TB MDR)

Descarcă document