DSPJ CONSTANŢA A EMIS AUTORIZAŢIA SANITARĂ CU DEROGARE – PRIMA DEROGARE – PENTRU PARAMETRUL NITRAT PENTRU SISTEMUL CENTRALIZAT DE APĂ NEGRESTI, JUDEŢUL CONSTANŢA. DURATA DEROGĂRII ESTE DE 3 ANI ( IANUARIE 2016-DECEMBRIE 2018)
« Înapoi la Comunicate de presă

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA CONSTANTA
Aleea Lacramioarei nr. 1, tel.0241/480939;0241/480940; fax 0241/480946
Adresa site :www.dspct.ro
Compartiment Relatii cu Publicul
COMUNICATE DE PRESA
Data 04.04.2016

DSPJ CONSTANŢA A EMIS AUTORIZAŢIA SANITARĂ CU DEROGARE – PRIMA DEROGARE – PENTRU PARAMETRUL NITRAT PENTRU SISTEMUL CENTRALIZAT DE APĂ NEGRESTI, JUDEŢUL CONSTANŢA. DURATA DEROGĂRII ESTE DE 3 ANI ( IANUARIE 2016-DECEMBRIE 2018)
_________________________________________________________

Ca urmare a documentaţiei de solicitare a autorizaţiei sanitare de funcţionare înaintată de Primaria Cobadin, judetul Constanta, în baza legislaţiei în vigoare L458/2002 privind calitatea apei potabile, Ord. M.S. nr. 299/638 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, DSPJ Constanţa a emis autorizaţia sanitară cu derogare – prima derogare – pentru parametrul nitrat pentru sistemul centralizat de apă Negresti, judeţul Constanţa. Durata derogării este de 3 ani ( ianuarie 2016-decembrie 2018).
Primaria Cobadin va duce la îndeplinire programul şi calendarul de conformare anexă a autorizaţiei privind realizarea lucrărilor si măsurilor ce trebuie executate în vederea respectării normei sanitare pentru parametrul nitrat.
De asemenea, primaria Cobadin va elabora semestrial un bilanţ privind situaţia lucrărilor angajate şi rezultatele programului de monitorizare pe care le va depune la DSPJ Constanţa (Ord.299/638/2010 – art.7).

RECOMANDĂRI PENTRU POPULAŢIA DIN LOCALITATEA NEGRESTI

1. Informarea populaţiei.
DSPJ Constanţa va asigura prin afişare pe site-ul DSP informatii pentru locuitorii localitatii; de asemenea vor fi informate cabinetele medicale si primaria locala asupra masurilor necesare sau recomandate.
2. DSPJ Constanţa şi medicii din localitate vor recomanda alimentaţia naturală (la sân) a sugarilor.
3. Pentru alimentaţia artificiala a copiilor 0-1 an, pentru femei însărcinate şi pentru cele care alăptează se va prefera apă plată îmbuteliată sau apă potabilă dintr-o sursă autorizată (pentru reconstituirea laptelui praf pentru copii 0-1 an în alimentaţia artificială se va prefera apă plată avizată şi recomandată de Societatea Română de Pediatrie).
4. DSPJ Constanţa va desfaşura un program de monitorizare suplimentară pentru parametrii nitriţi şi nitraţi.
5. Primăria Cobadin va asigura depozitarea controlată a gunoiului de grajd din localitate precum si a deseurilor menajere.
6. Primaria Cobadin va asigura respectarea perimetrelor de protecţie sanitară pentru toate elementele sistemului de apă conform H.G. 930/2005.