DSPJ CONSTANŢA A EMIS AUTORIZAŢIA SANITARĂ CU DEROGARE – PRIMA DEROGARE – PENTRU PARAMETRUL NITRAT PENTRU SISTEMUL CENTRALIZAT DE APĂ DULCESTI, JUDEŢUL CONSTANŢA
« Înapoi la Comunicate de presă

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA CONSTANTA
Aleea Lacramioarei nr. 1, tel.0241/480939;0241/480940; fax 0241/480946
Adresa site :www.dspct.ro
Compartiment Relatii cu Publicul
COMUNICATE DE PRESA
Data 16.02.2016

DSPJ CONSTANŢA A EMIS AUTORIZAŢIA SANITARĂ CU DEROGARE – PRIMA DEROGARE – PENTRU PARAMETRUL NITRAT PENTRU SISTEMUL CENTRALIZAT DE APĂ DULCESTI, JUDEŢUL CONSTANŢA _________________________________________________________

Ca urmare a documentaţiei de solicitare a autorizaţiei sanitare de funcţionare înaintată de S.C. RAJA S.A. Constanta, în baza legislaţiei în vigoare L458/2002 privind calitatea apei potabile, Ord. M.S. nr. 299/638 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, DSPJ Constanţa a emis autorizaţia sanitară cu derogare – prima derogare – pentru parametrul nitrat pentru sistemul centralizat de apă Dulcesti, judeţul Constanţa. Durata derogării este de 3 ani.
S.C. RAJA S.A. Constanţa va duce la îndeplinire programul şi calendarul de conformare anexă a autorizaţiei privind realizarea lucrărilor si măsurilor ce trebuie executate în vederea respectării normei sanitare pentru parametrul nitrat.
De asemenea, producătorul de apă S.C. RAJA S.A. Constanţa va elabora semestrial un bilanţ privind situaţia lucrărilor angajate şi rezultatele programului de monitorizare pe care le va depune la DSPJ Constanţa (Ord.299/638/2010 – art.7).

RECOMANDĂRI PENTRU POPULAŢIA DIN LOCALITATEA DULCESTI

1. Informarea populaţiei.
DSPJ Constanţa va afişa pe site-ul DSP informarea prin comunicat de presă şi va difuza informaţia şi către cabinetele medicale din localitate.
2. DSPJ Constanţa şi medicii din localitate vor recomanda alimentaţia naturală (la sân) a sugarilor.
3. Pentru alimentaţia artificială a copiilor 0-1 an, a femeilor însărcinate şi a celor care alăptează se va folosi apă plată îmbuteliată sau apă potabilă dintr-o sursă autorizată (pentru reconstituirea laptelui praf pentru copii 0-1 an în alimentaţia artificială se va prefera apă plată avizată şi recomandată de Societatea Română de Pediatrie).
4. Primăria 23 August şi S.C. RAJA S.A. Constanţa vor organiza un punct de distribuţie apă potabilă provenind dintr-o sursă autorizată sanitar.
5. DSPJ Constanţa şi S.C. RAJA S.A. Constanţa vor desfaşura un program de monitorizare suplimentară pentru parametrii nitriţi şi nitraţi.
6. Primăria 23 August va asigura depozitarea controlată a gunoiului de grajd din localitate.
7. S.C.RAJA S.A. Constanţa va asigura respectarea perimetrelor de protecţie sanitară pentru toate elementele sistemului de apă conform H.G. 930/2005.