REZIDENTIAT PE POST SI PE LOC 15 NOIEMBRIE 2015
« Înapoi la Comunicate de presă

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA CONSTANTA
Aleea Lacramioarei nr. 1, tel.0241/480939;0241/480940; fax 0241/480946
Adresa site :www.dspct.ro
Compartiment Relatii cu Publicul

COMUNICATE DE PRESA
Data 12.10.2015


REZIDENTIAT PE POST SI PE LOC 15 NOIEMBRIE 2015


Ministerul Sănătăţii a stabilit condiţiile în care se va desfăşura anul acesta concursul de intrare în Rezidenţiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie.
Astfel, concursul va fi organizat duminică, 15 noiembrie 2015 și, la fel ca în anii trecuți, acesta se va desfășura, descentralizat, în 6 centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Inscrierile se fac la Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta in perioada 09– 23 octombrie 2015 (inclusiv), in zilele lucratoare, intre orele 12,00-16,00.

DOSARUL DE INSCRIERE trebuie sa contina urmatoarele documente:

• Cerere de inscriere tip (se ridica de la D.S.P.J. Constanta), centrul universitar si domeniul pentru care concureaza pentru cei care candideaza (cu exceptia candidatilor de la ministerele cu retea sanitara proprie si cei pentru Ministerul Cercetarii Stiintifice, pentru care concursul se sustine numai in C.U. Bucuresti). În cerere candidatii vor mentiona acordul pentru folosirea numelui si pentru afisarea rezultatului pe internet.
• Xerocopie a buletinului de identitate sau a cartii de identitate (pasaport)
• Copie legalizata a diplomei de licenta de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist (absolventii promotiei 2015 pot prezenta adeverinta privind promovarea examenului de licenta);
• Certificat medical privind starea de sanatate, eliberat de Ambulatoriul de specialitate nr.1 al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sfantul Apostol Andrei” Constanta, in care se va preciza ca este APT/INAPT din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza.
• Copie legalizata dupa certificatul de casatorie, etc. – pentru cei care si-au schimbat numele.
• Chitanta de plata a taxei de 360 lei/participant in contul RO36TREZ70020E365000XXXX CUI-4266456, DTMB ( Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024
• Medicii rezidenti si medicii specialisti vor depune adeverinta eliberata de unitatea in care sunt incadrati, din care sa reiasa specialitatea in care sunt confirmati si tipul contractului individual de munca.

Dupa finalizarea înscrierilor (23 octombrie 2015, ora 15,00) candidatii nu mai pot solicita schimbarea optiunilor de a concura într-un anumit centru universitar, sub niciun motiv.
Un candidat poate depune un singur dosar de concurs. Depunerea mai multor dosare ale aceleiasi persoane, pentru mai multe centre universitare, atrage masura eliminarii candidatului respectiv din concurs.
Informatii: www.rezidentiat.ms.ro Ministerul Sănătăţii a publicat în revista de specialitate Viaţa Medicală şi pe site-ul www.ms.ro, secțiunea Rezidențiat, toate amănutele privind tematica de concurs, bibliografia aferentă, numărul locurilor şi posturilor, metodologia și condițiile de participare.