DSPJ CONSTANŢA a emis autorizaţia sanitara cu derogare pentru parametrul nitrat pentru sistemul centralizat de apă potabilă Mircea Vodă Gară Durata derogarii : 11.08.2015-24.11.2017
« Înapoi la Comunicate de presă

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA CONSTANTA
Aleea Lacramioarei nr. 1, tel.0241/480939;0241/480940; fax 0241/480946
Adresa site :www.dspct.ro
Compartiment Relatii cu Publicul

COMUNICATE DE PRESA
Data 11.08.2015

DSPJ CONSTANŢA a emis autorizaţia sanitara cu derogare pentru parametrul nitrat pentru sistemul centralizat de apă potabilă Mircea Vodă Gară Durata derogarii : 11.08.2015-24.11.2017
________________________________________________________

Ca urmare a documentaţiei de solicitare a autorizaţiei sanitare de funcţionare înaintată de S.C. RAJA S.A. Constanţa, în baza deciziei INSP Bucureşti cu nr. 8962/03.08.2015 şi a legislaţiei în vigoare LEGEA NR.458/2002 privind calitatea apei potabile, Ord. M.S. nr. 299/638 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, DSPJ Constanţa a emis autorizaţia sanitară cu derogare – a doua derogare – pentru parametrul nitrat pentru sistemul centralizat de apă Mircea Vodă Gară. Durata derogării 11.08.2015-24.11.2017
S.C. RAJA S.A. Constanţa va duce la îndeplinire programul şi calendarul de conformare anexă a autorizaţiei privind realizarea lucrărilor si măsurilor ce trebuie executate în vederea respectării normei sanitare pentru parametrul nitrat.
De asemenea, producătorul de apă S.C. RAJA S.A. Constanţa va elabora semestrial un bilanţ privind situaţia lucrărilor angajate şi rezultatele programului de monitorizare pe care le va depune la DSPJ Constanţa (Ord.299/638/2010 – art.7).

RECOMANDĂRI PENTRU POPULAŢIA DIN LOCALITATEA MIRCEA VODĂ GARĂ

1. Informarea populaţiei
DSPJ Constanţa va afişa pe site-ul DSPJ informarea prin comunicat de presă.
2. DSPJ Constanţa şi medicii din localitate vor recomanda alimentaţia naturală (la sân) a sugarilor.
3. Pentru alimentaţia artificială a copiilor 0-1 an, a femeilor însărcinate şi a celor care alăptează se va prefera apă plată îmbuteliată sau apă potabilă dintr-o sursă autorizată (pentru reconstituirea laptelui praf pentru copii 0-1 an în alimentaţia artificială se va prefera apă plată îmbuteliată avizată şi recomandată de Societatea Română de Pediatrie).
4. Primăria Mircea Vodă şi S.C. RAJA S.A. Constanţa vor organiza un punct de distribuţie a apei potabile provenind dintr-o sursă autorizată sanitar.
5. DSPJ Constanţa şi S.C. RAJA S.A. Constanţa vor desfăşura un program de monitorizare suplimentară pentru parametrii nitriţi şi nitraţi.
6. Primăria Mircea Vodă va asigura depozitarea controlata a gunoiului de grajd şi menajer din localitate şi S.C.RAJA S.A. Constanţa va asigura respectarea perimetrelor de protecţie sanitară pentru toate elementele sistemului de apă conform H.G. 930/2005.

Având în vedere cele de mai sus, precum şi decizia INSP Bucureşti de acordare a celei de a doua derogări transmisă prin adresa nr. 8962/03.08.2015, DSPJ Constanţa eliberează autorizaţia sanitară cu derogare – a doua derogare – pentru sistemul centralizat de apă potabilă Mircea Vodă Gară pe durata 11.08.2015-24.11.2017. CMA stabilit pentru perioada derogării pentru parametrul nitrat = 100mg/l.