REF. REZIDENTIAT 2014 Incadrarea si repartitia pe clinici de indrumare si coordonatori de rezidentiat
« Înapoi la Comunicate de presă

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA CONSTANTA
Aleea Lacramioarei nr. 1, tel.0241/480939;0241/480940; fax 0241/480946
Adresa site :www.dspct.ro
Compartiment Relatii cu Publicul


Data 04.12.2014
REF. REZIDENTIAT 2014
Incadrarea si repartitia pe clinici de indrumare si coordonatori de rezidentiat


Incadrarea ca rezidenti pe loc/post se va face incepand cu 01.01.2015, iar formele de incadrare se vor efectua in perioada 08-15 decembrie 2014, inclusiv.
Rezidenţii se vor prezenta pentru încheierea formelor de încadrare, cu adeverinţa eliberată de Comisia locală de Rezidenţiat, în care este precizată specialitatea pentru care a optat candidatul şi centrul universitar ales.
Stagiul de pregatire in specialitate incepe la data de 01.01.2015.
Contractul individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată, după caz, se va încheia începând cu data de 01 ianuarie 2015, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu completările şi modificările ulterioare.
Repartitia pe clinici de indrumare si coordonatori de rezidentiat se va face la nivelul Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene din centrele universitare alese, în ziua de marţi, 16 decembrie 2014, începând cu orele 9,00, cu excepţia centrului universitar Bucureşti pentru care această repartiţie se va face în zilele de 16, 17, 18 şi respectiv 19 decembrie 2014, conform programărilor.
Pentru Centrul Universitar Constanta, rezidentii se vor prezenta la sediul Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta din Aleea Lacramioarei nr. 1, in data de 16.12.2014, incepand cu ora 9.00.
Repartiţia rezidenţilor pe clinici se va face pe baza adeverinţei eliberate de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contract individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată si a copiei C.I.