ANUNT INSCRIERE REZIDENTIAT 23 NOV 2014
« Înapoi la Comunicate de presă

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA CONSTANTA
Aleea Lacramioarei nr. 1, tel.0241/480939;0241/480940; fax 0241/480946
Adresa site :www.dspct.ro
Compartiment Relatii cu Publicul

COMUNICATE DE PRESA

Data 10.10.2014
_____________________________________________________________
Comunicat de presa
ANUNT INSCRIERE REZIDENTIAT 23 NOV 2014


REZIDENTIAT PE POST SI PE LOC 23 NOIEMBRIE 2014

Inscrierile se fac la D.S.P.J. Constanta in perioada 10– 27 oct. 2014 (inclusiv) ,in zilele lucratoare, intre orele 12,00-16,00.

DOSARUL DE INSCRIERE trebuie sa contina urmatoarele documente:

• Cerere de inscriere tip (se ridica de la D.S.P.J. Constanta), centrul universitar si domeniul pentru care concureaza pentru cei care candideaza (cu exceptia candidatilor de la ministerele cu retea sanitara proprie si cei pentru MEN pentru care concursul se sustine numai in C.U. Bucuresti). În cerere candidatii vor mentiona acordul pentru folosirea numelui si pentru afisarea rezultatului pe internet.
• Xerocopie a buletinului de identitate sau a cartii de identitate (pasaport)
• Copie legalizata a diplomei de licenta de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist (absolventii promotiei 2014 pot prezenta adeverinta privind promovarea examenului de licenta);
• Certificat medical privind starea de sanatate, eliberat de Ambulatoriul de specialitate nr.1 al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, in care se va preciza ca este APT/INAPT din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza.
• Copie legalizata dupa certificatul de casatorie, etc. – pentru cei care si-au schimbat numele.
• Chitanta de plata a taxei de 360 lei/participant in contul RO85TREZ7005003XXX000092 CUI-4266456, DTMB ( Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024
• Medicii rezidenti si medicii specialisti vor depune adeverinta eliberata de unitatea in care sunt incadrati, din care sa reiasa specialitatea in care sunt confirmati si tipul contractului individual de munca.

Dupa finalizarea înscrierilor (27 octombrie 2014, ora 16,00) candidatii nu mai pot solicita schimbarea optiunilor de a concura într-un anumit centru universitar, sub nici un motiv.
Un candidat poate depune un singur dosar de concurs. Depunerea mai multor dosare ale aceleiasi persoane, pentru mai multe centre universitare, atrage masura eliminarii candidatului respectiv din concurs.
Informatii: www.rezidentiat.ms.ro

Descarcă document