REZIDENTIAT PE POST SI PE LOC 29 IUNIE 2014
« Înapoi la Comunicate de presă

DIRECTIA SA SANATATE PUBLICA A JUDETULUI CONSTANTA

COMUNICATE DE PRESA

REZIDENTIAT PE POST SI PE LOC
29 IUNIE 2014


Dosarele de inscriere la examenul de rezidentiat pe loc si pe post , ce va avea loc in data de 29 iunie 2014, se depun la D.S.P.J. Constanta , Str. Aleea Lacramioarei nr. 1, in perioada 19 mai-02 iunie 2014 (inclusiv) ,in zilele lucratoare, intre orele 12,00-16,00.

DOSARUL DE INSCRIERE trebuie sa contina urmatoarele documente:

• Cerere de inscriere tip (se ridica de la D.S.P.J. Constanta).În cerere candidatii vor mentiona acordul pentru folosirea numelui si pentru afisarea rezultatului pe internet.
Xerocopie a buletinului de identitate/cartii de identitate sau (pasaport) - (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii)
• Copie legalizata a diplomei de licenta (absolventii promotiei 2013 pot prezenta adeverinta privind promovarea examenului de licenta);
• Certificat medical privind starea de sanatate, eliberat de Ambulatoriul de specialitate nr.1 al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, in care se va preciza ca este APT/INAPT din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza.
• Copie legalizata dupa certificatul de casatorie, etc. – pentru cei care si-au schimbat numele.
• Chitanta de plata a taxei de 360 lei/participant in contul RO85TREZ7005003XXX000092 CUI-4266456, DTMB ( Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024
• Medicii rezidenti si medicii specialisti vor depune adeverinta eliberata de unitatea in care sunt incadrati, din care sa reiasa specialitatea in care sunt confirmati si tipul contractului individual de munca.

Informatii: www.rezidentiat.ms.ro