Autorizaţia sanitară cu derogare pentru parametri nitrat şi crom total pentru sistemul centralizat de apă potabilă MIHAIL KOGĂLNICEANU, ZONA 1 (ZONA REZIDENŢIALĂ) judeţ Constanţa
« Înapoi la Comunicate de presă

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA CONSTANTA
COMUNICAT DE PRESA

Constanta , Str.Aleea Lacramioarei nr.1
Relatii cu Publicul , tel.0241/480948; fax 0241/480946

Constanta, 31.07.2013
______________________________________________________
DSPJ CONSTANŢA a emis autorizaţia sanitară cu derogare pentru parametrii nitrat şi crom total pentru sistemul centralizat de apă potabilă MIHAIL KOGĂLNICEANU, ZONA 1 (ZONA REZIDENŢIALĂ), din judeţul Constanţa:
______________________________________________________

Ca urmare a documentaţiei de solicitare a autorizaţiei sanitare de funcţionare înaintate de SC RAJA SA CONSTANŢA, în baza referatului tehnic eliberat de DSPJ CONSTANŢA şi a legislaţiei în vigoare (LEGEA NR. 458/08.07.2002 privind calitatea apei potabile, ORDONANŢA Nr. 11 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, ORDINUL MS Nr. 299/638 din 8 aprilie 2010 privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile) , DSPJ CONSTANŢA a emis autorizaţia sanitară cu derogare pentru parametrii nitrat şi crom total pentru sistemul centralizat de apă potabilă MIHAIL KOGĂLNICEANU, ZONA 1 (ZONA REZIDENŢIALĂ), din judeţul Constanţa:
SC RAJA SA CONSTANŢA va duce la îndeplinire programul şi calendarul de conformare anexă a autorizaţiei privind realizarea lucrărilor şi măsurilor ce trebuie executate în vederea respectării normei sanitare pentru parametrul nitrat.
De asemenea, producătorul de apă SC RAJA SA Constanţa va elabora semestrial un bilanţ privind situaţia lucrărilor angajate şi rezultatele programului de monitorizare pe care le va depune la DSPJ Constanţa (Ord.299/638/2010 – art.7).
RECOMANDĂRI PENTRU POPULAŢIA DIN LOCALITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU, ZONA 1 (ZONA REZIDENŢIALĂ):
-medicii din localitate vor recomanda alimentaţia naturală (la sân) a sugarilor;
-pentru alimentaţia copiilor 0-5 ani, a femeilor însărcinate şi a celor care alaptează se va prefera apă plată îmbuteliată (în special pentru reconstituirea laptelui praf pentru copiii 0-1 an alimentaţi artificial);
Se recomandă ca RAJA CONSTANŢA şi PRIMĂRIA LOCALĂ să asigure puncte de distribuţie apă potabilă prin cisternă (apa adusă din sursă autorizată sanitar la care calitatea apei este conformă cu Legea 458/2002 republicată).